Datadrevet innovasjon - Fremtiden er nå
I think the next 5 years will be really super exciting

Isabel Barroso-Gomez

Bilde av Isabel Barroso-Gomez fra undefined

Isabel Barroso-Gomez,
Chief Data Officer

"I think the next 5 years will be really super exciting especially since I don’t believe that we will be back to normal before the end of 2021, anyway. So we will have plenty of time sitting at home thinking about how to build solutions that are better for everybody, and of course data will be even more important than ever."

06

Fremtiden er nå

Fremtiden er nå

Det er ingen grunn til å vente på fremtiden, det er bare å gå i gang med å forme den.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef

Det var ikke alle vi intervjuet vi rakk å spørre om hva de tenker om framtiden. Men noen av dem fikk vi spurt, og de ga spennende og kloke svar...
Vi tror Isabel har rett i at vi kommer til å få en boost i kreativitet i samfunnet fordi mange har sittet hjemme og tenkt ut gode løsninger. Og i at data vil bli viktigere enn noen gang før.
isabel-gomez-fremtiden.mdx
Aidan i DNB lærte oss et nytt begrep: "wide data".
aidan-dnb-fremtiden.mdx
Som vi forstår det, handler det om å supplere dine eksisterende forretningsdata med tilgrensende datakilder. Disse datakildene kan i noen tilfeller allerede finnes i virksomheten, men i en annen silo, eller de kan skaffes gjennom oppkjøp. Et eksempel på sistnevnte, er Google som kjøpte Fitbit. De gjør det av en grunn, de ønsker å samle biologiske data om deg, og på den måten få mer innsikt om dine preferanser og hvordan du lever livet ditt, for dermed å kunne tilby enda mer relevante produkter og tjenester. Her i Norge har vi nylig sett at Fremtind Forsikring har kjøpt opp Fjellinjen Utsteder.
Og slik er det nok flere som tenker nå. Samtidig som det er viktig at man lærer seg å gå før man begynner å løpe...
Fremtidens kjerneaktiviteter er i mange bransjer automatiserte. Vi har valgt å ikke gå så mye inn i debatten om det kommer til å være jobber for mennesker framover. Men hvis du er interessert i temaet gir Davenport og Kirby sin bok "Only humans need apply" en god oppsummering og forklaring.
arne-aditro-fremtiden.mdx
Kanskje kan man også predikere mer av det som kommer til å skje, eller ihvertfall hva som kan komme til å skje. Hvis forsikringsselskapet ditt varsler deg om at registerremmen på din biltype bruker å ryke før det er vanlig å skifte, så skifter du før.
øyvind-fremtind-fremtiden.mdx
Maskinlæring kan også brukes til overvåking og kontroll som i dag skjer på en manuell måte og tar mye tid.
lars-svv-fremtiden.mdx
Fremtidens kundeopplevelser kommer, etter noen år med mer avstand på grunn av digitalisering, til å bli mer personlig og tilkoblet igjen. Og tjenester kommer til å knyttes sammen på tvers.
linn-dnb-fremtiden.mdx
Konvergeringen av tjenester gjør også at man trenger mer automatikk i monitoreringen.
annakarin-nets-fremtiden.mdx
Og når det går så fort kan maskinlæring brukes til å håndtere svik og svindel på en måte som ikke er mulig uten det - ved å fange opp mistenkelige mønster.
Bankene opplever at det kommer utfordringer både fra store aktører som Apple og Google og fra små Fintech-aktører. Vil bankene bli utkonkurrert av Fintech-selskaper? Store banker har flere fordeler i konkurransen mot Fintech, og kanskje er det mer et samarbeid med Fintech enn konkurranse bankene skal drive med.
astrid-smn-femtiden.mdx
Det kan også være at bankene vil finne andre måter å vurdere risiko på, slik at flere kan få lån - for eksempel folk som jobber innenfor det som kalles GiG-økonomien der man ikke har fast ansettelse, eller andre gründere.
astrid-smn-femtiden-2.mdx
Hva vil alle disse datasettene som organisasjonene sitter på kunne brukes til? Her er vi bare i startgropen, og har mange spennende år framfor oss. For de aktørene som har datasett som kan gi verdi til samfunnet vil kanskje det være en viktig del av forretningsmodellen framover.
kristian-vipps-fremtiden.mdx

Hvor modne er dere?

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan måle modenheten i deres organisasjon. Du kan gjennomføre det anonymt og se sammenslåingen av resultatene til alle som har besvart.