Datadrevet innovasjon - Å bli datadrevet
det er like mye et organisasjonsløp

Lars, Statens vegvesen

Bilde av Lars fra Statens vegvesen

Lars, Statens vegvesen
Produkteier for dataplattformen Saga

"... flere løp, det ene er jo rent det rent tekniske, å få etablert en dataplattform med kapabiliteter på å få data inn, tilby analyseverktøy, få opp en datakatalog, en data governance policy, også implementering av alle de tekniske bitene – men det andre er jo... som vi kommer til ganske fort, det er jo at det her er ikke bare teknisk løp, det er like mye et organisasjonsløp."

05

Å bli datadrevet

Å bli datadrevet

Det er mange ting som må til for at en organisasjon skal bli datadrevet, og mye handler nettopp om utvikling av organisasjonen.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

Forsikringsselskaper har vært datadrevet i 300 år, men for endel av oss andre er det å være datadrevet noe vi tar inn over oss nå. Vi har sett hvor forskjellig reisen blir for organisasjonen avhengig av hva slags startpunkt de har, og vi har valgt ut noen tema som vi tror vil hjelpe de som er på reisen.
Vi har hatt noen diskusjoner i AI-gruppen på om vi skal presentere det som gjelder for alle endringsreiser uansett hva temaet er. Vi har konkludert med at vi vil understreke at for å bli en datadrevet organisasjon er det helt nødvendig at man ser på dette som en helhet. Det betyr at det må være noen i toppledelsen som brenner for det og ønsker at organisasjonen satser, at det er noen ildsjeler som får myndighet og kan få opp gode eksempler og bringe forståelse ut til andre, at man fokuserer på forretningsproblemer, og at man satser helhetlig samtidig som man anerkjenner organisasjonens behov for å lære. Det betyr at satsningen ikke bør være alt for bred i starten.
Hvordan reisen blir vil avhenge av hvor man starter. For organisasjoner som er vant til å lære av data og forbedre måten man jobber på allerede, kan fordelen med å få tilgang til ferskere data være stor. For organisasjoner der måten å jobbe på ble etablert for mange år siden, og de fleste tenker at den måten de gjør det på i dag er optimal, er veien lang. Mange har også IT-løsninger som har vært med lenge og er med på å sementere måten å jobbe på.
Vi blir minnet om det som ofte er fort å glemme - at dette er først og fremst er organisasjonsutvikling - selv om mange tekniske ting må på plass også.
lars-svv-datadrevet.mdx
Endring kan være lett eller vanskelig, det kommer an på hvordan man legger opp endringsreisen. Endring skjer når ansatte ser at det er:
  • Avvik mellom nåværende tilstand i organisasjonen og ønsket tilstand
  • Riktig løsning som foreslås for å tette gapet
  • Tro på at organisasjonen er i stand til å gjøre endringen med suksess
  • Ledelse som forplikter seg til å få til endringen
  • Verdi til den ansatte selv i å få til endringen
(Armenakis AA, Harris SG (2009) Reflections: Our journey in organizational change research and practice, Journal of change management 9:127-142)
**Avviket** mellom der organisjonen er og der de ønsker å være - eller der de tror de er - kan bli synlig med gode data. Ved å bli mer datadrevet - hvis analysene er satt opp bra - får man tilgang til fakta og tilbakemeldinger som forteller hvordan det egentlig står til med organisasjonens leveranser. Da er det lettere å starte endringsreisen for å bli mer datadrevet. At man finner **den riktige løsningen** for å tette gapet krever mange kloke hoder som jobber sammen. En strategi er alltid et eksperiment, og her kan også data hjelpe til slik at man får tilbakemeldinger underveis på om man er på rett vei. Forutsatt at det går an å finne data som viser det, naturligvis. I noen av de tilfellene der vi har hjulpet kunder med å sette opp dashboards for å se hva som skjer, finner vi at endringene skjer så langsomt at det man må basere seg på er kvalitative data - som f.eks. å snakke med de det gjelder.
Måter å jobbe med avviket og tettingen av det på har vi fortalt om i kapittelet om verdi og visjon.
Troen på at organisasjonen kan gjøre dette med suksess bygges opp over tid ved å bygge læring i egen organisasjon, og det tar tid. Men hjelpes samtidig av **ledelse som forplikter seg** til å få til endringene. La oss gå inn i det nå. Men først er det verdt å nevne utsagnet Lars, Statens vegvesen, kom med:
"Ja, nei, det er utfordrende men samtidig kanskje det artigste jeg har gjort i hele min karriere"
Det viser den viktigste **verdien** vi mennesker trenger: store og gode utfordringer!

Hvor modne er dere?

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan måle modenheten i deres organisasjon. Du kan gjennomføre det anonymt og se sammenslåingen av resultatene til alle som har besvart.

06. Fremtiden er nå

Det er ingen grunn til å vente på fremtiden, det er bare å gå i gang med å forme den.