Datadrevet innovasjon - Tro på at organisasjonen er i stand til å gjøre endringen med suksess

Tro på at organisasjonen er i stand til å gjøre endringen med suksess

Hva skal til for at din organisasjon skal lykkes? Hvordan har du tenkt å bygge troen på at det går an? Du må tenke både på helheten og på de små stegene.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef

Når man skal bygge kunnskap om noe nytt i egen organisasjon må man kunne forstå hva man kan bruke AI til. Man må kunne nok til å gjøre gode vurderinger av hva organisasjonen selv må eie og hva som kan kjøpes fra andre. Flere av de vi har snakket med forteller om hvor viktig det er at organisasjonen lærer og bygger opp sine egne erfaringer. De som har kommet lengst har kombinert en tydelig strategi med pedagogiske prosjekter som gjør at organisasjonen forstår hva som er mulig å få til med kunstig intelligens.
tariq-endring.mdx
Selv for DNB som har gjort et svært løft på dette området med ansettelse av Chief Data Officer og massiv kompetanseheving, var det viktig bygge en kultur som gjorde at organisasjonen lærte og forsto at man ved hjelp av data kunne finnne ut noe som man ikke visste fra før.
aidan-dnb-endring.mdx
I dette arbeidet er det også viktig at ledelsen har en forståelse av helheten i det arbeidet som gjøres. Dette kommer blant annet fram i hvordan man forholder seg til investeringsbeslutningene underveis. Det er viktig at man har tiltro til at det det man gjør vil ha effekt på sikt, selv om ikke hver enkelt byggestein gir effekt i seg selv.
tariq-endring-2.mdx

Hvor modne er dere?

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan måle modenheten i deres organisasjon. Du kan gjennomføre det anonymt og se sammenslåingen av resultatene til alle som har besvart.

06. Fremtiden er nå

Det er ingen grunn til å vente på fremtiden, det er bare å gå i gang med å forme den.