Datadrevet innovasjon - Datadrevet innovasjon
Everyone talks about going digital, but ...

Aidan, DNB

Bilde av Aidan fra DNB

Aidan, DNB
Chief Data & Analytics Officer

"Everyone talks about going digital, but if you’re not capitalising on data streams that are generated through your digital channels, then you’re going digital without listening."

Datadrevet innovasjon

Hva er datadrevet innovasjon, hvorfor er det viktig, og hvordan kan man lykkes?

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef

Mange virksomheter er allerede svært bevisste viktigheten av å utnytte verdien i data for at virksomheten skal være levedyktig i fremtiden. En av de vi intervjuet refererte til denne uttalelsen fra Gartner:
"By 2030, 80% of financial firms will either go out of business or be rendered irrelevant by new competition, changing customer behaviour and advancements in technology."
Imidlertid ser vi store forskjeller fra virksomhet til virksomhet og fra bransje til bransje når det gjelder i hvilken grad de har tatt i bruk og har kompetanse på datadrevet innovasjon. Noen virksomheter ser i større grad forretningsmodellen sin truet, og må innovere for fortsatt å være levedyktige. Andre virksomheter tenker at de fortsatt kan drive omtrent som før – de må bare effektivisere og automatisere litt her og der. Vårt utgangspunkt er at alle virksomheter bør innovere, til glede og nytte for eiere, ansatte, brukere og samfunnet forøvrig.
Vi skiller mellom digitalisering og å være datadrevet:
aidan-dnb-going-digital.mdx
Datadrevet blir du først når du utnytter innsikt i dataene du samler inn til å ta gode beslutninger og til å drive forretningen fremover.
Vi har samlet innsikten vi har fått i 3 ulike temaområder:
  • Visjon og verdi: Hvilke deler av forretningen kan oppnå størst effekt av å være datadrevet?

  • Data og teknologi: Data er en forutsetning for å lykkes. Hvordan bør man gå frem for å få de best mulige forutsetninger for å lykkes med de data man har eller kan skaffe til veie?

  • Organisasjonsutvikling: Hvordan bør organisasjonen endres for å lykkes?

02. Test deg selv

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan måle modenheten i deres organisasjon. Du kan gjennomføre anonymt og se sammenslåingen av resultatene til alle som har besvart.