Everyone talks about going digital, but ...

Aidan, DNB

Bilde av Aidan fra DNB

Aidan, DNB
Chief Data & Analytics Officer

"Everyone talks about going digital, but if you’re not capitalising on data streams that are generated through your digital channels, then you’re going digital without listening."

01

Datadrevet innovasjon

Datadrevet innovasjon

Hva er datadrevet innovasjon, hvorfor er det viktig, og hvordan kan man lykkes?

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef

02

Test deg selv

Hvor modne er dere?

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan måle modenheten i deres organisasjon. Du kan gjennomføre anonymt og se sammenslåingen av resultatene til alle som har besvart.

Bilde av Edvard Neset Karlsen

Edvard Neset Karlsen

Data engineer & data scientist

Hvem skal du prøve å løse et problem for?

Lars, Statens vegvesen

Bilde av Lars fra Statens vegvesen

Lars, Statens vegvesen
Produkteier for dataplattformen Saga

"det første vi alltid prøver å forstå er jo “hva er egentlig behovet ditt”. Og det er skremmende ofte at det ikke kommer tydelig fram, og vanskelig for folk å uttrykke det. Men vi prøver å bryte det ned at virkelig “hva er behovet ditt, hvem skal du prøve å løse et problem for, har du en forankring i linja, er det noen som bryr seg om det problemet her?"

03

Visjon og verdi

Visjon og verdi

Hvordan kan man skape mer verdi for virksomheten ved å bli mer datadrevet? Da må du starte med reelle forretningsproblemer.

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef

Bilde av Ingunn Moen

Ingunn Moen

IT-strategisk rådgiver

I think the CDOs most important role is to break down all silos.

Isabel Barroso-Gomez

04

Data-raffineriet

Data-raffineriet

Skal man lykkes med datadrevet innovasjon, må man ha på plass nødvendig infrastruktur for å kunne dra nytte av de dataene man har eller kan få tilgang på.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

Bilde av Ingunn Moen

Ingunn Moen

IT-strategisk rådgiver

det er like mye et organisasjonsløp

Lars, Statens vegvesen

Bilde av Lars fra Statens vegvesen

Lars, Statens vegvesen
Produkteier for dataplattformen Saga

"... flere løp, det ene er jo rent det rent tekniske, å få etablert en dataplattform med kapabiliteter på å få data inn, tilby analyseverktøy, få opp en datakatalog, en data governance policy, også implementering av alle de tekniske bitene – men det andre er jo... som vi kommer til ganske fort, det er jo at det her er ikke bare teknisk løp, det er like mye et organisasjonsløp."

05

Å bli datadrevet

Å bli datadrevet

Det er mange ting som må til for at en organisasjon skal bli datadrevet, og mye handler nettopp om utvikling av organisasjonen.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

I think the next 5 years will be really super exciting

Isabel Barroso-Gomez

Bilde av Isabel Barroso-Gomez fra undefined

Isabel Barroso-Gomez,
Chief Data Officer

"I think the next 5 years will be really super exciting especially since I don’t believe that we will be back to normal before the end of 2021, anyway. So we will have plenty of time sitting at home thinking about how to build solutions that are better for everybody, and of course data will be even more important than ever."

06

Fremtiden er nå

Fremtiden er nå

Det er ingen grunn til å vente på fremtiden, det er bare å gå i gang med å forme den.

Bilde av Kristin Wulff

Kristin Wulff

Nærings-PhD og rådgiver

Bilde av Frode Standal

Frode Standal

Teknologisjef